AeL Enterprise


AeL Enterprise este o platformă complexă de predare, învăţare, evaluare şi management al conţinutului educaţional multimedia ce oferă oricărei organizaţii o soluţie de instruire completă, flexibilă şi securizată.

Pentru o instruire optimă, sistemul permite utilizarea bibliotecii de conţinut digital AeL, o colecţie unică de obiecte de învăţare multimedia, ce pot fi realizate pentru orice subiect, din orice domeniu, în funcţie de necesităţile organizaţiei dumneavoastră.

Beneficiile implementãrii sistemului AeL Enterprise

Eficient şi economic

 • Permite participarea unui număr nelimitat de angajaţi la cursurile de formare
 • Ajută la reducerea cheltuielilor cu organizarea cursurilor
 • Oferã acces rapid şi controlat la o bază largă de conţinut educaţional
 • Permite autoplanificarea instruirii în funcţie de timpul alocat de fiecare angajat
 • Prin intermediul sistemelor eLearning, timpul petrecut de un angajat în procesul de instruire este în mod obişnuit redus cu 40%

Practic

 • Pentru a participa la procesul de instruire, angajaţii nu trebuie sã fie scoşi din activitatea de producţie
 • Fiind foarte uşor de utilizat, sistemul AeL poate fi utilizat chiar şi de utilizatorii care au un nivel minim de cunoştinţe de utilizare a calculatorului
 • Instructorii nu trebuie să se deplaseze la centrele de instruire
 • Simplifică planificarea, programarea şi sincronizarea instruirii

Sigur şi flexibil

 • S-a demonstrat ştiinţific că instruirea fără instructor reduce stresul cursanţilor
 • Sistemul permite personalizarea procesului de instruire în ambele moduri, sincron şi asincron (cu sau fără instructor)
 • Procesul de instruire se face într-un mediu virtual, securizat
 • Angajaţii pot învăţa în propriul ritm
 • Sistemul AeL îmbunătăţeşte procesul de instruire prin instrumente eficiente şi moderne

Colaborare, competitivitate

 • Sistemul AeL stimulează curiozitatea naturală, competiţia, lucrul individual şi de echipă
 • Creşte productivitatea şi profitabilitatea companiei prin îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe şi aptitudini ale angajaţilor
 • Contribuie la creşterea satisfacţiei angajaţilor care participă la instruirea prin sisteme eLearning
 • Sistemul AeL poate fi integrat cu uşurinţă în sistemele de învăţare tradiţională, extinzând astfel oportunităţie de învăţare

AeL Enterprise este soluţia optimă pentru:

 • învăţare sincronă - coordonată de un instructor care conduce cursul şi care creează, ordonează şi monitorizează întregul proces, din acelaşi loc sau din locuri diferite
 • învăţare asincronă - cursanţii pot învăţa individual, în ritmul lor; este potrivită pentru învăţarea la distanţă
 • testare şi evaluare – cu ajutorul unui modul care vine în întâmpinarea nevoilor companiilor de a măsura impactul şi eficienţa procesului de instruire, oferind un nivel unitar de evaluare a cursanţilor

AeL Enterprise dispune de instrumente pentru:

 • evaluarea performanţei fiecărui cursant - în funcţie de timpul şi efortul investit în procesul de instruire, în faze intermediare sau prin teste finale
 • monitorizarea cursanţilor – vizualizarea materialelor parcurse de oricare dintre participanţi şi a comportamentului acestora în timpul testărilor, având posibilitatea de a urmări ecranul fiecărui cursant în cadrul sesiunilor de instruire sincronă
 • generarea de rapoarte - fiecare manager este asociat în sistemul AeL cu unul sau mai multe departamente şi are posibilitatea de genera rapoarte cu privire la cursurile la care au participat membrii respectivelor departamente

De ce să alegeţi soluţia AeL Enterprise?

 • Pentru că angajaţii bine pregătiţi sunt cel mai important capital al organizaţiei dumneavoastră
 • Avantajul competitiv al unei companii este determinat de nivelul de dezvoltare şi pregătire profesionalã şi personală a angajaţilor săi
 • Instruirea angajaţilor se realizează cu costuri mai mici, oriunde şi oricând
 • Oferă angajaţilor dumneavoastrã posibilitatea să înveţe inteligent folosind resurse multimedia interactive
 • Transformă procesul de instruire din obligaţie în motivaţie

Caracteristici generale ale soluţiei AeL Enterprise

 • Interfaţă prietenoasă, adaptabilă și diferenţiată în funcţie de tipul de utilizator, de grupurile din care acesta face parte şi de drepturile de acces
 • Poate fi folosită și de cei care au cunoștințe minime de utilizare a calculatorului
 • Rolurile, grupurile, utilizatorii şi drepturile de acces asociate sunt uşor de administrat
 • Sistemul AeL Enterprise este compatibil cu cele mai recunoscute standarde internaţionale: SCORM şi IMS
 • Este uşor de instalat, de utilizat şi de administrat
 • Permite suport multi-lingvistic şi regional: AeL Enterprise este uşor de tradus în orice altă limbă, uşor de configurat pentru orice regiune sau ţară și suportă selectarea de către utilizatori a limbii de de afișare a interfeţei 

AeL Enterprise este un instrument modern, proiectat special pentru instruirea eficientă a angajaţilor şi pentru managementul pregătirii resurselor umane din compania dumneavoastră. 

Securitatea sistemului este asigurată prin faptul că accesul se poate face diferenţiat pe mai multe niveluri, configurabile de către administrator, fiecare dintre acestea având asociate drepturi specifice.