eAdministrațiaLocală

PRIMĂRIA ELECTRONICĂ

 

Rezolvarea problemelor administrative ale cetățenilor este la câteva clickuri distanță, prin serviciile online ale primăriilor care fac trecerea la digitalizare.

Prin intermediul portalului primăriei, cetățeanul selectează serviciul online de care are nevoie. Se conectează cu user și parola pe care le deține, apoi urmează pașii de lucru specifici serviciului la care face apel. Operațiunile au trasabilitate, multe dintre ele sunt automatizate, astfel crescând eficiența și transparența administrației locale și publice, precum și implicarea cetățenilor în procesul de guvernanță.

Sistemul informatic este Cloud ready și Mobile ready.

eAdministrațiaLocală

 

 

Module disponibile în soluția de digitalizare a primăriilor

Fluxuri de lucru specifice primăriei

Registratură electronică

Înregistrarea documentelor în Registratura electronică se poate realiza prin:

 • Prin intermediul serviciilor electronice puse la dispoziție cetățenilor și accesibile în portalul Primăriei, în momentul când aceștia transmit o solicitare, ea va intra automat în Registratura unică electronica, urmând a fi soluționată pe fluxul de lucru specific solicitării respective.
 • Direct din registratura unică, se repartizează manual în vederea soluționarii pe fluxul de lucru.

Accesul la aplicație se realizează pe bază de drepturi de acces, user/parolă.

Aplicația pune la dispoziția fiecărui utilizator din cadrul primăriei un tablou de bord:

 • Ce am de facut, Sarcinile mele
 • Documente inițiate pe flux
 • Documente în lucru
 • Documente modificate recent
 • Adaugă document
 • Expirare documente înregistrate

Fiecare document de intrare în Registratură conține o serie de date și informații specifice, inclusiv posibilitatea de a se atașa documente (office, text, pdf, format poza/grafic). Solicitările transmise prin intermediul Serviciilor externe de către cetățeni, și intrate în Registratură, conțin toate informațiile definite în interfața portalului. Pentru acestea, aplicația permite introducerea de informații de comunicare cu cetățenii (de exemplu, în cazul în care se solicită informații/documente suplimentare).

 

Flux de documente

Aplicația vine cu un set de fluxuri de lucru specific unei primării, dar permite modificarea  fluxurilor de lucru existente și adăugarea unora noi.

De exemplu, pentru fiecare dintre tipurile de Servicii electronice pentru cetățeni, aplicația are definit un flux de lucru, de la intrarea solicitării în Registratură și până la soluționarea acesteia. Acest flux de lucru include direcțiile din primărie și persoanele/grupurile/rolurile care sunt incluse pe fluxul de aprobare a solicitării respective. Similar sunt definite fluxurile interne care nu implică relația cu cetățenii.

Exemple de fluxuri interne:

 • Concedii de odihnă
 • Referat de necesitate
 • Hotărâri, dispoziții

Aplicația pune la dispoziție un modul de alerte (inclusiv pe e-mail), configurabil, care permite vizualizarea în orice moment a timpului rămas până la soluționarea unei solicitări.

 

Documente publicate pe pagina web a Primăriei

Modulul permite integrarea cu pagina de web a Primăriei pentru a gestiona documentele ce trebuie publicate: Declarații de avere și interes, Hotărâri, Decizii, Proiecte de hotărâri, Avize, Convocatoare de ședințe, Minute ședințe etc.

 

Servicii electronice online către cetățeni

Soluția permite accesul cetățenilor prin intermediul portalului web la o serie de servicii electronice, prin intermediul unui cont pe care fiecare cetățean și-l setează cu user și parolă.

Administrația facilitează astfel pentru utilizatorii înregistrați depunerea și eliberarea unor documente/solicitări, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. Soluția pune la dispoziție un set extins de formulare specifice fiecărui tip de serviciu administrativ.

Lista de servicii electronice este configurabilă, în funcție de necesitatea primăriei.

 

Servicii electronice de bază

 • Servicii privind amenajarea teritoriului și urbanism (certificate și avize de urbanism, cereri pentru emiterea autorizației de construcție sau desființare etc)
 • Servicii de asistență socială cu caracter primar pentru protecția copilului și pentru persoane vârstnice (cereri de anchetă socială, de tichete sociale, de indemnizație pentru persoanele care realizează venituri din activități independente agricole etc)
 • Impozite și Taxe Locale (cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală, declarații fiscale de toate tipurile etc)

 

Servicii electronice extinse

 • Impozite și Taxe Locale (Cerere istoric rol, Cerere istoric plăți, Cerere restituire, Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloace transport pe apă sau transport marfă, Plata electronică taxe și impozite)
 • Administrarea domeniului public și privat al localității (Cerere atribuire teren tineri, Copii după documentele din dosare proprii, Autorizație funcționare spațiu comercial, Convenție de ocupare temporară a domeniului public etc)
 • Transport public local de călători (Autorizație de transport pentru persoane/bunuri în regim de taxi, Legitimație de transport public local etc)
 • Administrarea infrastructurii de transport de interes local (Autorizație liberă trecere / staționare în vederea aprovizionării, Tichete de parcare etc)

 

Închiriere parcări rezidențiale

Acest tip de serviciu este pus la dispoziția cetățenilor prin intermediul serviciilor electronice online, în cadrul portalului web al primăriei. Cetățeanul are posibilitatea de localizare și identificare pe hartă a parcării pe care dorește să o închirieze.

 • Transmitere cerere pentru închiriere loc parcare
 • Atribuire loc parcare rezidențial
 • Prelungire loc parcare rezidențial
 • Monitorizare, raportare

 

Sesizări

Depunere online

 • Categoria, descrierea succintă a problemei, precizarea locației pe hartă pentru care se realizează sesizarea respectivă, atașarea de poze relevante

Trasabilitate

 • Pe hartă, aplicația afișează: sesizările active (noi sau în lucru), sesizările rezolvate (Favorabil, Nefavorabil, Parțial, Declinare competență)

Soluționare

 • Prin completarea categoriei, sesizarea este repartizată automat unui departament din cadrul Primăriei
 • Dacă este necesară implicarea altor departamente, este repartizată în fluxul de lucru al acestora
 • Când sesizarea are o rezoluție,  cetățeanul primește răspunsul prin e-mail sau în contul din portalul web al Primăriei, iar pe hartă se va actualiza statusul cu informațiile corespunzătoare.

Urbanism

Acest tip de serviciu este pus la dispoziție cetățenilor prin intermediul serviciilor electronice online, în cadrul portalului web al Primăriei.

Fluxul de aprobare pentru Urbanism se realizează utilizând aplicația specifică pentru Urbanism, gestionată intern în cadrul Primăriei, descrisă în continuare.

Gestionarea documentațiilor PUG/PUZ/PUD, RLU

 • Aplicația folosește o structură bazata pe straturi (layere), care permite includerea datelor geospațiale existente deja, unități intravilan, căi de transport, retea hidrografică, retele edilitare, cadastru, ortofotoplanuri etc.
 • Aplicația permite crearea straturilor aferente PUZ-urilor si PUD-urilor.
 • Aplicația pune la dispoziție funcționalități specifice de  import în aplicatie a geometriei aferente PUZ-urilor existente sau viitoare.
 • Aplicația permite gestionarea documentațiilor de bază (PUG, PUZ, PUD, UTR-uri, RLU-uri) aferente procesului de gestiune a documentațiilor de urbanism.
 • Aplicația pune la dispoziție mecanisme pentru aprobare documentațiilor de urbanism. Soluția permite listarea tuturor documentațiilor de urbanism existente si a reglementarilor în vigoare aplicabile unei zone pe care se intenționează eliberarea unei documentații noi de urbanism.
 • Introducerea și gestionarea obiectivelor de utilitate publică si gestionarea atributelor aferente acestora.

Managementul documentației de acordare a certificatelor de urbanism

 • Căutare în baza de date prin interfața modulului
 • Înscrierea, tipărirea, editarea autorizațiilor de construcție/desființare etc.
 • Funcționalități de înscriere a PV-urilor de recepție în sistem, în corelație cu autorizațiile aferente;
 • Funcționalități de înscriere a certificatelor de atestare a edificării construcțiilor în sistem, în corelație cu procesele verbale de recepție;
 • Funcționalități de depunere online de către cetățeni a cererii pentru emitere CU sau a unei AC, prin intermediul unei harți GIS
 • Permite încărcarea în format electronic a documentelor suport, necesare emiterii certificatului de urbanism (acte de dobândire, acte ce atestă proprietatea etc);
 • Notificări către cetățeni și inspectori privind stadiul procesării documentelor aflate pe fluxul de lucru (ex: la emiterea certificatului de urbanism se va transmite notificare către solicitant);
 • Flux de vizualizare, raportare, validare a formularelor puse la dispoziția actorilor implicaț în procesele de lucru;
 • Generarea certificatului de urbanism în format electronic;
 • Permite descărcarea de către cetățean a certificatului de urbanism eliberat în format electronic;
 • Alerte configurabile la apropierea termenelor de expirare;
 • Gestionarea procesului de validare finală a documentației (flux de lucru, stadiu de lucru pe document: În lucru, Finalizat)

Raportare

 • Registrul certificatelor de urbanism emise sau prelungite;
 • Registrul de autorizații de construire/desființare emise sau prelungite;
 • Registrul de procese verbale de încheiere lucrări;
 • Lista începere lucrări;
 • Registrul certificatelor de atestare;
 • Registrul anunțurilor de începere lucrări la nivel de lună;
 • Registrul de certificate de nomenclatură stradală și adresă;
 • Registrul rețelei de străzi;
 • Evidența prelungirilor pentru autorizațiile de construire/desființare;
 • Funcționalități de definire rapoarte dinamice, utilizând filtre alfanumerice sau spațiale;
 • Funcționalități de generare liste după diferite criterii: liste cu CU/AC emise, în funcție de data emiterii, stadiul acestora (expirate, valabile, prelungite etc), adresa;
 • Funcționalități de export/tipărire rapoarte în diferite formate (excel, pdf, csv).

Funcționarul Virtual

Este un sistem chatbot permite administrarea asistenților vocali și chat și este bazat pe un modul proprietar de înțelegere a limbajului natural.

 • Modul extern chatbot, bazat pe inteligență artificială și programat să desfășoare conversație într-un mod cât mai  asemănător comportamentului uman;
 • Modul chatbot admin, platformă de administrare a deciziilor disponibil utilizatorilor interni, respectiv angajaților cu permisiuni speciale din cadrul instituției.

Hărți de interes local

Modulul poate gestiona diferite tipuri de hărți tematice, interactive, în format GIS, integrate cu modulele/componentele întregii soluții.

Exemple:

 • Harta Concesiuni, contracte închiriere
 • Harta Obiective Investiții
 • Harta Patrimoniului
 • Hartă Implementare Proiecte

De asemenea, se pot încărca informații puse la dispoziție de către furnizorii de utilități: energie electrică, gaze, canalizare, salubritate etc.

Aceste hărți vor fi publicate automat pe pagina de web a primăriei.

 

Integrare cu alte entități publice

 • Interfață cu sistemul APIA
 • Interfață cu sistemul ANSVSA
 • Interfață cu sistemul ANCPI

Plăți online

Cetățenii și agenții economici au posibilitatea de realiza plata taxelor, impozitelor, alte plăți gestionate în relația cu Primăria,  cu acces securizat.

 

Aplicații independente care se integrează cu sistemul

Financiar-Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane, Salarii

Aplicația de sine stătătoare permite concatenarea datelor dintre unitatea princială și unitățile subordonate. Permite contabilizarea automată a facturilor de materiale și servicii, salarii, stocuri, venituri și altele.

Componente:

 • Financiar-Contabilitate
 • Contracte
 • Mijloace fixe și Obiecte de Inventar
 • Fluxul de Angajare, Lichidare si Ordonanţare la Plată (ALOP)
 • Bugete
 • Stocuri
 • Resurse Umane
 • Salarizare

 

Arhivă electronică, digitizarea arhivei existente

Aplicația permite digitalizarea arhivei existente în Primărie și menținerea ei într-un sistem informatic eficient, precis, securizat și permanent actualizat conform legislaţiei în vigoare.

 

Tablou de Bord, Dashboard

Aplicație disponibilă pentru conducerea Primăriei, pentru analiza principalilor indicatori: financiari, bugetari, proiecte derulate, sumar solicitări din partea cetățenilor, timpul de soluționare a sesizărilor din partea cetățenilor etc.

 

Administrare Cimitire

Aplicația este destinată utilizării internă în cadrul primăriei și permite gestionarea documentelor care țin de cimitirele locale: evidența locurilor de veci, cu poziționarea lor pe hartă; evidența persoanelor care au concesionat locurile de veci, a perioadei și integrarea cu aplicația specifică de Taxe și Impozite; rapoarte privind locurile neocupate, restanțierii la plata taxei anuale etc.

 

Registrul Agricol

Componenta Registrul Agricol este destinată primăriilor pentru utilizare internă si permite gestionarea evidențelor agricole în conformitate cu Legea 54/2017 precum:

 • terenurile înscrise în registru și utilizarea acestora;
 • pomi, suprafețe amenajate pentru irigat, animale;
 • utilaje agricole;
 • utilizarea îngrășămintelor;
 • atestatele de producator și carnetele de comercializare;
 • cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale;
 • arenda și contractele de concesiune.

Componenta include  funcționalități de transfer a datelor către platforma națională.

 

Aplicație mobilă

Aplicație specifică Primăriei, disponibilă pentru cetățeni atât în Apple Store, cât și în Google Store, care permite:

 • acces la serviciile publice electronice online definite în portalul primăriei
 • plăți electronice
 • acces la parcările gestionate de primărie
 • alte facililități specifice primăriei căreia îi este dedicată.