eHealth

SIMAVI dezvoltă şi implementează soluţii complexe ce vizează îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate, prin utilizarea extensivă de instrumente informatice

Pentru segmentul de soluţii eHealth, SIMAVI are expertiză în dezvoltarea de sisteme informatice destinate asigurărilor de sănătate (eHealth Insurance) şi sisteme informatice integrate pentru managementul sistemelor de îngrijire a sănătăţii (eHealth Care).

 

Sistemele naționale din platforma PIAS, dezvoltate în parteneriat de SIMAVI, sunt următoarele:

 • SIUI – Sistemul Informatic Unic Integrat, realizat împreună cu HP Romania, asigură funcționarea întregului sistem medical românesc finanțat din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS), prin gestionarea tuturor fluxurilor de contractare, raportare, validare și decontare a serviciilor medicale și farmaceutice
 • SIPE – Sistemul Informatic pentru Prescripția Electronică, realizat împreună cu HP Romania, asigură toate funcționalitățile pentru generarea, validarea și eliberarea în farmacii a rețetelor medicale compensate și gratuite în format electronic, devenit obligatoriu în România începând cu anul 2013
 • CEAS – Sistemul informatic pentru Cardul Electronic al Asigurărilor de Sănătate, realizat în parteneriat cu HP Romania și Novensys Corporation, asigură gestionarea informațiilor și fluxurilor de autorizare a serviciilor medicale prin intermediul cardului CEAS, instrumentul de identificare a pacienților pentru serviciile medicale și farmaceutice din România
 • DES - Dosarul Electronic de Sănătate, realizat împreună cu UTI Grup, gestionează datele și fluxurile referitoare la istoricul medical de Date Medicale Relevante (DMR) ale pacientului.

PIAS – Structură funcțională

În afara acestor sisteme naționale, departamentul eHealth din SIMAVI are în portofoliu realizări de sisteme informatice pentru spitale, compuse prin integrarea unei soluții medicale de spital (HIS), a unui sistem de gestiune a resurselor spitalului (ERP) și un portal pentru accesarea serviciilor de către utilizatori.

De asemenea, în departamentul e-Health sunt realizate o serie de proiecte pentru perfecționarea resurselor umane din domeniul sănătății sau pentru cercetarea, în parteneriat cu institute specializate din țară sau din străinătate, de noi tehnologii informatice pentru domeniul medical.

  Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI)

  Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) este componenta de bază a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), ea furnizând resursele informatice principale pentru întreaga platformă. SIUI a fost proiectat și realizat în parteneriat cu HP Romania și STS, asigurând toate funcționalitățile necesare Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Caselor Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) pentru gestionarea Fondului Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS).

  Informaţii generale

  • SIUI asigură validarea și decontarea din FNUASS a serviciilor medicale și a medicamentelor gratuite și compensate, permițând astfel funcționarea întregului sistem medical românesc
  • sistemul funcționează continuu din 2008 la nivel naţional la CNAS şi în toate cele 42 de Case Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) din România
  • sistemul a fost implementat împreună cu 45 de parteneri locali şi a implicat în primii ani de funcționare echipe de peste 300 de specialişti
  • sistemul este integrat cu produsul ERP SIVECO Applications al SIMAVI
  • beneficiari la nivel naţional: întreaga populație a României
  • o versiune similară SIUI a fost implementată pentru National Health Insurance Fund - Bulgaria.

  Obiective Majore

  • managementul cheltuielilor decontate din FNUASS
  • managementul tuturor funcționalităților de contractare și colectare a datelor privind serviciile medicale și farmaceutice executate de fiecare furnizor de servicii de sănătate în contract cu CNAS/CJAS
  • validarea faţă de legislaţie și decontarea serviciilor plătite din FNUASS
  • managementul calității de asigurat pentru servicii de sănătate pentru întreaga populație a României
  • prevenirea şi detecţia fraudei
  • uniformitatea aplicării prevederilor normative din sănătate la nivelul întregii țări

  În fiecare oră, în Sistemul Informatic Unic Integrat se înregistrează 23.000 de servicii medico-farmaceutice şi se generează 70.000 de documente electronice.