SIVGIS


Geographical Information Systems (GIS) este un termen ce defineşte o colecție organizată de hardware, software, date geografice, date spaţiale şi date descriptive şi personale, destinate achiziţiei, stocării, actualizării, prelucrării, analizei şi afişării informaţiilor geografice provenite din activităţile curente ale unei organizaţii.

Avantajele soluţiei SIVGIS

  • Îmbunătăţirea eficienţei organizaţionale
  • Îmbunătăţirea planificărilor
  • Precizie crescută a informaţiilor
  • Productivitatea operaţiunilor
  • Comunicare îmbunătăţită cu clienţii
  • Gestionarea eficientă a resurselor

Cum funcţionează SIVGIS?

SIVGIS este o aplicaţie desktop care se instalează ca orice altă aplicaţie Windows. Aceasta lucrează cu o gama variată de formate GIS.

Date tehnice

  • Editarea - aplicaţia oferă instrumente de editare complexe: comasare, divizare, modificare geometrie în timp real (sunt modificaţi inclusiv vecinii poligonului), funcţionalităţi ce respectă regulile de topologie cu acoperire totală, de tip “nu permite goluri şi suprapuneri”.
  • Vizualizarea datelor şi a imaginilor - aplicaţia este optimizată pentru încărcarea de date geografice şi dispune de straturi tematice predefinite – măsurători GPS, teledetecţie, imagini ortofoto.

Ce funcţionalităţi acoperă SIVGIS?

Aplicaţia are o capacitate de prelucrare foarte mare, acoperind suprafaţa totală a României - 23.800.000 ha. Practic tot teritoriul ţării poate fi transpus în hărţi. Aplicaţia oferă vizualizarea datelor şi a imaginilor, editarea, gestiunea utilizatorilor, analiza şi tipărirea hărţilor. SIVGIS este integrat cu sistemul informatic integrat SIVECO Applications, de gestiune a resurselor organizaţiilor.

Gestiunea utilizatorilor

Gestiunea centralizată a utilizatorilor şi a funcţionalităţilor disponibile este realizată în funcţie de roluri. Accesul utilizatorilor este securizat, permis în zone de lucru predefinite de către administrator.

Tipărirea

Aplicaţia permite generarea în masă a hărţilor (peste 1.000.000 de hărţi pe campanie/an) pe template predefinite. Documentele pot fi generate în format PDF sau pot fi tipărite.

Analiza

Aplicaţia are funcţionalităţi de analiză spaţială avansată, creând şi gestionând straturile de referinţă prin metode complexe de analiză spaţială. Măsurătorile GPS identificate în urma procedurilor de control pe teren pot fi uşor gestionate.

Cui se adresează

Aplicaţia SIVGIS se adresează companiilor de utilităţi, bănci şi asigurări, organizaţiilor din turism, conservarea şi protecţia mediului, sănătate, energie, transport şi administraţie publică. SIVGIS oferă managerilor posibilitatea de a lua decizii fundamentate pe informaţii de calitate.

Oferta pentru companiile de utilităţi

Soluţia SIVGIS este extrem de necesară furnizorilor de utilităţi din domeniul termoficării, apei, electricităţii, salubrităţii, gazului. Soluţia integrează informaţiile deja existente la nivelul companiilor, stocate în sistem clasic. Astfel, managerii au acces la hărţi digitale complexe ca suport pentru planificarea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor.

Prin definiţie, companiile de utilităţi gestionează bunuri distribuite geografic (trasee electrice, conducte de gaz, echipamente de telecomunicaţii, pompe şi conducte de apă). SIVGIS oferă posibilitatea modelării reţelelor, susţinând decizii operaţionale rapide şi corecte.

Reorganizarea datelor din primării

Aplicaţia SIVGIS dezvoltată de SIVECO Romania gestionează în mod unic toate categoriile de informaţii geografice (spaţiale, textuale, imagini, multimedia) din cadrul primăriilor. Se asigură astfel informarea corectă, completă şi în timp util a factorilor de decizie, constituirea şi utilizarea în comun a colecţiilor de informaţii de interes general (nomenclatoare, baze de date), o viteză mare de acces la informaţii şi transfer rapid al informaţiilor între utilizatori.

Cum cele mai multe activităţi la nivelul primăriilor au o componentă geografică, multe dintre deciziile luate la nivel local depind de cunoaşterea amplasării informaţiei (parcele, zonări, proprietăţi, artere, obiective socio-culturale, arondări) precum şi de înţelegerea legăturilor spaţiale.

Ţinând cont că multe litigii din primării sunt legate de bunurile imobile, SIVGIS permite urmărirea evoluţiei proprietarilor şi înlăturarea litigiilor asupra proprietăţilor imobiliare, stabilirea terenurilor neocupate şi stabilirea situaţiei proprietăţilor imobile particulare şi de stat (suprafaţă, configuraţie, mărime, tip construcţie), reducerea timpului de eliberare a certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire, demolare, partaj.

Utilizarea SIVGIS permite coordonarea traseelor reţelelor subterane şi supraterane, a activităţilor de intervenţie privind lucrările la reţelele edilitare, optimizarea traseelor de transport în comun, gestionarea eficientă a spaţiilor de parcare, gestionarea eficientă a spaţiilor verzi, realizarea unor programe eficiente de investiţii în infrastructură urbană, pentru funcţionarea corespunzătoare a oraşului.

SIVGIS pentru Consilii Judeţene

Sistemul de Gestiune a Datelor Geospaţiale destinat Consiliilor Judeţene urmăreşte achiziția, stocarea, actualizarea, prelucrarea, analiza şi afişarea informațiilor geografice provenite din activităţile curente ale compartimentelor din cadrul Consiliului Judeţean - amenajarea teritoriului, urbanism și autorizări, disciplină în construcţii, cadastru şi gestiunea localităţilor, administrare drumuri judetene, urmărirea lucrărilor, taxe şi impozite, patrimoniu, protecţia mediului, protecţie civilă, transport şi circulaţie, turism.

Soluţia elimină redundanţa datelor, permite accesul rapid la informaţii, contribuie la creşterea productivităţii personalului angajat, prin utilizarea instrumentelor informatice în toate activităţile, la toate nivelele, şi susţine comunicarea cu utilizatorii externi.

Managementul electoral cu soluţia SIVGIS

Organizarea şi desfăşurarea alegerilor poate fi eficientizată din punct de vedere material şi uman. Colegiile uninominale sunt reflectate corect pe hărţile electorale. Datele geospaţiale oferă informaţii despre poziţionarea secţiilor de votare, arondarea arterelor şi a numerelor poştale, delimitările stradale şi locurile unde sunt afişate panourile electorale.