Enterprise App Suite

Soluțiile EAS oferă companiilor un control integrat al activităţilor, în deplină concordanţă cu cerinţele de business specifice domeniului şi – element foarte important – actualizat permanent în funcție de reglementările legislative naţionale.

Datorită structurii modulare şi a funcţionalităţilor complexe, soluţia Enterprise Application Suite de la SIMAVI acoperă toate activităţile din cadrul unei companii şi asigură gestionarea resurselor, automatizarea fluxurilor de date şi reproiectarea fluxurilor informatice, consistenţa şi coerenţa datelor, precum şi regăsirea şi raportarea rapidă a informaţiilor.

 

Produse :

  • SVAP2025
  • SIVECO Applications 2020
  • SIVECO Applications 2011

1300 de organizații din țară și din străinătate folosesc soluțiile noastre EAS, SIVECO Applications, pentru a-și gestiona eficient activitățile și resursele.