Sistemul Educaţional Informatizat


Programul de informatizare a sistemului educaţional din România - Sistemul Educaţional Informatizat (SEI)

Lansat în anul 2001 - Sistemul Educaţional Informatizat (SEI) este un program complex implementat de Ministerul Educaţiei Naționale, al cărui obiectiv de bază îl reprezintă susţinerea procesului de predare/ învăţare în învăţământul preuniversitar, cu ajutorul sistemelor informatice.

În cadrul acestui program, SIMAVI furnizează aplicaţii software, conţinut educaţional multimedia şi servicii de instalare şi configurare software, instruire şi suport tehnic.

Până în acest moment, proiectul de informatizare a învăţământului preuniversitar a însemnat: 

  • peste 7 milioane de utilizatori şi beneficiari implicaţi în proiect: elevi, profesori, personal administrativ, părinţi, factori de decizie, specialişti din domeniul educaţiei
  • peste 15.000 de laboratoare informatizate dotate cu tehnologie de vârf
  • 140.000 de profesori instruiţi
  • 192.000 desktop-uri şi laptop-uri livrate în şcoli
  • 3.700 de lecţii de învăţare, totalizând peste 21.000 de obiecte individuale de învăţare, pentru 21 de materii
  • conectarea la Internet a peste 2.000 de şcoli din toată ţara
  • administrarea portalului educaţional SEI, http://portal.edu.ro, cea mai importantă sursă de informare din sistemul educaţional, cu 232.478 utilizatori înregistraţi şi care a atins în luna iulie 2014 peste 5,58 milioane de vizitatori unici.

Totodată, în cadrul proiectului au fost dezvoltate proiecte IT cu scopul de a sprijini organizarea examenelor naţionale pentru elevii din şcoli şi licee, precum şi pentru profesori: dezvoltarea de proiecte IT cu scopul de a sprijini organizarea examenelor naţionale:

  • examenele de admitere în licee şi şcoli profesionale (ADLIC – 2.617.380 absolvenţi în perioada 2001 – 2014)
  • 2.799.448 de candidaţi la Bacalaureat (2003-2014)
  • examenul de titularizare a profesorilor (567.974 profesori, 2003-2014).