SIVECO Applications 2020


Soluţia integrată de tip Enterprise Application Suite - EAS, pentru managementul competitiv al companiilor

Datorită structurii modulare şi a funcţionalităţilor complexe, SIVECO Applications 2020 acoperă toate activităţile din cadrul unei companii şi asigură gestionarea resurselor, automatizarea fluxurilor de date şi reproiectarea fluxurilor informatice, consistenţa şi coerenţa datelor, precum şi regăsirea şi raportarea rapidă a informaţiilor.

100% adaptată cerinţelor de business şi legislative

Având un grad înalt de personalizare şi fiind proiectat după standarde de ultimă generaţie, SIVECO Applications 2020 se adaptează specificului fiecărei companii, contribuie semnificativ la eficientizarea activităţii şi oferă control total şi o imagine completă asupra întregii afaceri, în acord cu reglementarile legale.

Produs matur validat de sute de implementări de succes

SIVECO Applications 2020 este o soluţie EAS perfect integrată, care acoperă prin componente şi funcţionalităţi dedicate toate procesele de business specifice clienţilor din diverse domenii de activitate.

 

1.500 de organizaţii din ţară şi din străinătate îşi gestionează activitatea şi resursele folosind SIVECO Applications 2020.

 

Avantaje

 • Acoperirea tuturor ariilor de activitate ale organizaţiei
 • Modelarea proceselor de business şi fluxurilor de documente specifice
 • Creşterea gradului de consistenţă, coerenţă, relevanţă şi corectitudine a datelor
 • Reducerea timpilor de prelucrare a datelor
 • Reducerea volumului operaţiunilor de prelucrare manuală a documentelor
 • Import de informaţii din alte sisteme (SAP, ORACLE)
 • Unicitatea introducerii în sistem a datelor primare
 • Existenţa unui cadru unitar de operare a datelor la nivelul întregii organizaţii
 • Eliminarea accesului neautorizat la informaţii 
 • Trasabilitatea modificării informaţiilor
 • Creşterea vitezei de răspuns a sistemului prin arhivarea datelor istorice
 • Disponibilitatea în orice moment a datelor istorice

 

Componentele sistemului integrat SIVECO Applications 2020

Acoperire 360° a tuturor activităţilor companiilor din cele mai diverse domenii de activitate: Comerţ, Producţie, Utilităţi, Energie, Petrol şi gaze, Transporturi, Financiar-Bancar.

Sistemul EAS integrat este format din 50 de componente armonizate, ce asigură fiabilitatea aplicaţiei şi garantează buna funcţionare şi utilizare a acesteia de către clienţii finali.

Componentele conţin un puternic sistem de parametrizare şi configurare, fiind proiectate astfel încât modificările legislative sau organizatorice care intervin să fie operabile cu eforturi minime. 

Componente standard care acoperă complet activităţile companiilor private

 • Definirea Companiei
 • Managementul Financiar-Contabil
 • Managementul Contractelor
 • Managementul Contabilităţii de Gestiune
 • Managementul Mijloacelor Fixe şi al Obiectelor de Inventar
 • Managementul Stocurilor
 • Managementul Achiziţiilor
 • Managementul Investiţiilor
 • Managementul Transporturilor
 • Managementul Fluxurilor de Numerar
 • Managementul Debitelor

Componente pentru gestionarea resurselor umane

 • Managementul Resurselor Umane şi Managementul Salarizării Personalului
 • Modul de Acces On-line la Informaţii Angajaţi (Employee Self-Service)

Soluţii pentru companiile de utilităţi

 • Managementul Facturării de Utilităţi
 • Managementul Litigiilor

Componente dedicate companiilor de producţie

 • Managementul Producţiei
 • Planificarea Comenzilor de Producţie, a Resurselor Materiale şi Umane de Producţie (MRP II)
 • Managementul Mentenanţei
 • Managementul Parametrilor şi al Normelor
 • Managementul Reparaţiilor pentru Terţi
 • Managementul Activităţilor de Construcţii - Montaj
 • Managementul Vânzărilor
 • Managementul Tarifelor

Componente pentru eficientizarea consumurilor

 • Managementul Energetic
 • Managementul Deşeurilor
 • Managementul Activităţilor de Laborator

Soluţii pentru companiile de pe piaţa de energie

 • Managementul Pieţei de Energie

Soluţii pentru transportul auto, aerian sau naval

 • Managementul Taxării Serviciilor Aeroportuare
 • Managementul Activităţilor de Exploatare Portuară
 • Componenta Service Auto

Soluția de Arhivare Electronică

Aplicația de Arhivare Electronică asigură gestiunea electronică a procesului de arhivare, de la realizarea inventarului arhivistic şi până la gestiunea documentelor fizice aflate în depozite.

 • Gestiunea Arhivei
 • Evidenţa Documentelor

Soluţii de Business Intelligence

 • SIVECO Business Analyzer - Sistem Informatic de Management (SIM)
 • SIVECO Balanced Scorecard

 

Roadmap SIVECO Applications 2020

Politica SIMAVI de acordare a suportului tehnic - ERP

Arhiva: Politica SIMAVI de acordare a suportului tehnic - ERP